Vårt mål:
tillhandahålla kunskap som gör skillnad,
på ett lättfattligt och enkelt sätt.

Vårt mål är att tillhandahålla kurser och utbildningar inom kvinnors hälsa,
både inom din profession liksom om du mest är nyfiken för egen del.
Det finns många funderingar,  talesägner och oklarheter, och vi vill bidra med kunskap och förhoppningsvis slå hål på några myter. 
Write your awesome label here.

På våra kurser får du

Kunskap och fakta

Innehållet i våra kurser är evidensbaserat / evidensinformerat dvs uppdaterad tillgänglig forskning som sätts i ett sammanhang genom erfarenhet - och ett stort nätverk

Teori översatt till praktik

Vi strävar efter att koppla teori till praktiska situationer och övningar så det blir begripligt och man ser hur den teoretiska kunskapen kan användas i vardagen.

Praktiska kunniga lärare

Alla våra lärare är verksamma praktiskt inom sitt område och har mångårig erfarenhet som de gärna delar med sig av. De arbetar aktivt som terapeuter, tränare - och motionerar dessutom själva. 

Reflektion och egen utvärdering

I kurserna får du utrymme att reflektera hur du själv kan använda kunskapen som du stegvis lär dig, liksom utvärdera din egen kunskap - har du fått med dig det du önskar? 

Möt våra lärare och föreläsare

Alla våra lärare och föreläsare har adekvat utbildning inom sitt respektive område liksom mångårig erfarenhet av praktiskt arbete. 
Här ser du några av de föreläsare som du möter i våra olika kurser.

Meet Beatriz

Meet Viktor

Meet Alysia

Utforska våra kurser

Lär mer, få nya tankar, sortera din nuvarande kunskap,
upptäck nya samband, få nya verktyg och mycket mer.

Våra partners

Vi är stolta över att presentera samarbetspartners som
Created with